SIA “Numeri” saņem Pateicības raktu no Valsts ieņēmumu dienesta

Arī šogad SIA “Numeri” ir lepni saņemt pateicību no Valsts ieņēmuma dienesta par veiktajām nodokļu iemaksām valsts budžetā.

Pateicība lejupielādējama šeit

“Jūs esat Latvijas bagātība un spēks. Jūs esat paraugs tam, kā godprātīgi veidot un attīstīt uzņēmējdarbību, ievērojot visas tiesību aktu nianses arī tad, kad to pārmaiņas sāk nogurdināt.”