Katram uzņēmumam ir savi attīstības mērķi. Mēs piedāvājam instrumentus, ar kuru palīdzību izmērīt rezultātus un izvērtēt to atbilstību uzstādīto mērķu sasniegšanai.

Ņemot vērā Jūsu uzņēmuma specifiku, prasības un stratēģiskos mērķus, mēs piedāvājam sagatavot:

  • atskaites par biznesa plāna izpildi,
  • atskaites par budžeta izpildi,
  • naudas plūsmas atskaites,
  • ziņojumus par finanšu pārskatiem,
  • finanšu informācijas analīzi un skaidrojumu,
  • indeksu analīzi,
  • kā arī citas atskaites, kuras uzskatāt par nepieciešamām.