Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

Grozījumi Darba aizsardzības likumā

01.07.2020. spēkā stājas sekojoši grozījumi Darba aizsardzības likumā:

  • Likuma 1. pants papildināts ar jauniem terminiem: kompetents speciālists, attālinātais darbs, pašnodarbinātais un tieši draudi;
  • Likuma 6. pants papildināts ar 7. punktu, kas paredz darba devēja tiesības izmantot informāciju tehnoloģiju risinājumus darba aizsardzības procesu dokumentēšanā, organizējot darba aizsardzību uzņēmumā;
  • Likuma 8. pants papildināts ar 1.1 un 2. daļu, kas paredz darba vides risku novērtēšanas vadlīnijas, veicot attālinātu darbu;
  • Likuma 9. pants papildināts ar 1.1 daļu, kas attiecīgiem uzņēmumiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos paredz norīkot vai pieņemt darbā vismaz 2 darba aizsardzības speciālistus, ja šajā uzņēmumā ir 250 vai vairāk nodarbināto;
  • Likuma 16.1 pants paredz vadlīnijas pašnodarbināto drošības un veselības aizsardzības jautājumos;
  • Likuma 19. pants paredz nodarbinātā tiesības uz atlīdzību, izbeidzot darba attiecības sakarā ar drošības un veselības apdraudējumu darbā.

01.07.2020. spēkā stājas arī Darba aizsardzības likuma VI nodaļa “Administratīvie pārkāpumi darba aizsardzības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā”.

Likuma 29. pants paredz brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam (fiziskai personai 70-350 EUR, juridiskai personai 140-1100 EUR) par darba vides riska novērtējuma neveikšanu vai darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšanu vai tā neatbilstību darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Likuma 30. pants paredz brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam (fiziskai personai 70-350 EUR, juridiskai personai 140-700 EUR) par nodarbināšanu bez obligātās veselības pārbaudes (ja normatīvajos aktos tā paredzēta).

Likuma 31. pants paredz brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam (fiziskai personai 140-500 EUR, juridiskai personai 350-1400 EUR) par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai šāda notikuša nelaimes gadījuma slēpšanu.

Likuma 32. pants paredz naudas sodu darba devējam (fiziskai personai 500-700 EUR, juridiskai personai 2100-4300 EUR) par tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies viņa nāve.

Likuma 33. pants paredz naudas sodu darba devējam (fiziskai personai 350-700 EUR, juridiskai personai 1400-2900 EUR) par drošības zīmju nelietošanu un to atbilstošu neizvietošanu darba vidē, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai.

Likuma 34. pants paredz naudas sodu darba devējam (fiziskai personai 350-700 EUR, juridiskai personai 1400-2900 EUR) par nodarbināto nenodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai.

Likuma 35. pants paredz naudas sodu darba devējam (fiziskai personai 350-700 EUR, juridiskai personai 1400-2900 EUR) par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām neatbilstoša darba aprīkojuma lietošanu vai drošības prasību neievērošanu, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai.

Likuma 36. pants paredz naudas sodu darba devējam (fiziskai personai 350-700 EUR, juridiskai personai 1400-2900 EUR) par nodarbināto neinstruēšanu vai apmācības neveikšanu jautājumos par nodarbinātā drošību un veselību darbā, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai.

Likuma 37. pants paredz naudas sodu darba devējam (fiziskai personai 500-700 EUR, juridiskai personai 1400-2900 EUR) par citu darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai.

Administratīvā pārkāpuma procesu par iepriekšminētajiem pārkāpumiem veic Valsts darba inspekcija.