Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» un darba tiesiskās attiecības

2021.gada 8. oktobrī Ministru kabinets izdevis rīkojumu Nr. 720 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu», kas paredz valstī izsludināt ārkārtējo situāciju no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Rīkojuma 5.1. apakšpunkts paredz, ka darba devējs:

 • Darbiniekiem nodrošina attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to atļauj;
 • Organizē darbu tā, lai klātienē ar darba devēja rīkojumu darba pienākumus veiktu tikai darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti;
 • Nodrošina, ka darbinieki, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, darba telpās atrodas tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba devēja veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām;
 • Nepieļauj darbinieku pulcēšanos vietās, kuras nav saistītas ar tiešo darba pienākumu veikšanu.

Saskaņā ar rīkojuma 5.9. apakšpunktu šīs prasības var neattiecināt uz darbiniekiem, kam, veicot darba pienākumus, ir nebūtisks risks nonākt kontaktā ar citiem darbiniekiem vai apmeklētājiem gan darba vietā, gan koplietošanas telpās.

Rīkojuma 5.8. apakšpunkts nosaka, ja darba pienākumu veikšanai, epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanai darba vietā nepieciešams testēšanas sertifikāts, darbinieks  nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

Rīkojuma 5.7. apakšpunkts nosaka, ka darba devējam jāizvērtē katra darbinieka darba pienākumus un darba apstākļus klātienē, nosakot inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai.

Pamatojoties uz inficēšanās risku izvērtējumu darba vietā, vērtējot katru gadījumu individuāli un ņemot vērā samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu, darba devējs pieprasa, lai darbiniekam būtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja, veicot darba pienākumus:

 • Darbinieks ir tiešā saskarsmē ar klientiem, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par 2 metriem no klienta vai;
 • Vairāki darbinieki atrodas ilgstošā savstarpējā saskarsmē, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par 2 metriem vai;
 • Darbiniekam ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms vai;
 • Darbinieka klātienes darba pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Rīkojuma 5.2. apakšpunkts nosaka, ja darba devējs ir informējis darbinieku, ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams sertifikāts, darbinieka pienākums ir uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā 7 dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa.

Ja darbinieks vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā līdz 2021. gada 15. novembrim, darba devējs darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas.

Labklājības ministrija nākusi klajā ar informatīvu materiālu darba devējiem. Ja objektīvi darba devējam nav iespējas pārstrukturēt savu darbību un piedāvāt attālinātu darba pienākumu izpildi, bet darbs ir jāveic klātienē (uzrādot sertifikātu vai testu), taču darbiniekam šāds sertifikāts vai tests nav pieejams, tad darba devējam ir tiesības:

 • Atstādināt darbinieku no darba ar rīkojumu saskaņā ar Darba likuma 58. p. Atstādināšana ir pagaidu aizliegums darbiniekam atrasties darba vietā un veikt darbu, par atstādināšanas laiku neizmaksājot darba samaksu;
 • Norīkot darbinieku dīkstāvē, līdz darbinieka sertifikāta vai testa saņemšanai. Dīkstāve, kas saskaņā ar Darba likuma 74. p. rodas darbinieka dēļ, darba devējam nav obligāti jāapmaksā;
 • Norīkot darbinieku darba līgumā neparedzētā darba veikšanai saskaņā ar Darba likuma 57. p. ne ilgāk kā uz 2 mēnešiem, izmaksājot darba samaksu ne mazāku kā iepriekšējā vidējā izpeļņa;
 • Darba tiesisko attiecību izbeigšana saskaņā ar Darba likuma 114. p. vai darba devēja uzteikums saskaņā ar Darba likuma 100. p.

Valsts kancelejas veidotā Covid-19 informatīvā mājaslapa apkopojusi būtiskāko informāciju par drošības pasākumiem Latvijā, lai apturētu Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas laikā.