Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

Valsts atbalsts uzņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi

Attīstoties notikumiem pasaulē ieviesto Covid-19 vīrusa izplatīšanās ierobežojumu dēļ, pēdējo nedēļu laikā ir mainījusies ierastā ikdiena un sākotnējie plāni gan vietējā, gan globālā mērogā.

2020. gada 20. martā Saeima pieņēmusi likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Likuma mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.

2020. gada 26. martā Ministru kabinets izdevis noteikumus Nr. 151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” un noteikumus Nr. 152 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība”.

Ministru kabineta 2020. gada 26. marta sēdē apstiprināti kritēriji un atbalsta saņemšanas kārtība, kādā jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var kvalificēties dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām līdz trim gadiem.

Zemāk esam apkopojuši atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Kāds atbalsts, neatkarīgi no nozares, ir pieejams manam uzņēmumam jau šodien?

 1. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana uz laiku līdz 1 gadam:
  ▪ Iesniegums VID jāiesniedz 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās;
  ▪ Iespēja pieprasīt nodokļa pagarinājumu 4 reizes gadā (katram nodoklim atsevišķi, piemēram, PVN 4 reizes gadā, sociālajām nodokļa iemaksām 4 reizes gadā utt.);
  ▪ Plašāka informācija pieejama likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā šeit
 2. PVN pārmaksas atmaksa 30 dienu laikā:
  ▪ Līdz šim PVN pārmaksa netika atmaksāta uzņēmumam uz bankas kontu, bet gan novirzīta nākamo mēnešu maksājamo nodokļu segšanai;
  ▪ Plašāka informācija pieejama likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 6. pantā šeit
 3. Pašnodarbinātajām personām nav jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi par 2020. gadu:
  ▪ Tie iedzīvotāji, kuri veikuši pirmo maksājumu, to var atgūt, pieprasot VID šī maksājuma atgriešanu;
  ▪ Plašāka informācija pieejama likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 5. pantā: šeit
 4. ALTUM aizdevumu atbalsta programma ar valsts garantiju:
  ▪ Iespēja pieteikties banku kredītu brīvdienām; un
  ▪ Apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem;
  ▪ Plašāka informācija par iespējām, sazinoties ar ALTUM šeit
 5. Valsts apmaksā arī pirmās 10 slimības dienas, ja slimības lapa izsniegta Covid-19 epidēmijas gadījumā:
  ▪ Darbiniekam uzreiz tiek izsniegta darbnespējas lapa B, kuru apmaksā valsts, tādējādi darba devējam papildu izmaksas nerodas;
  ▪ Darbnespējas lapa B tiek apmaksāta 80% apmērā no vidējās algas, sākot no otrās dienas.
  ▪ Plašāka informācija pieejama likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” Pārejas noteikumu 41. punktā šeit
 6. Dīkstāves pabalsts:
  ▪ Pabalsts, kuru piešķir valsts, uzņēmuma darbiniekam 75% apmērā no iepriekšējo 6 mēnešu vidējās atlīdzības apmēra, bet ne vairāk kā 700 EUR mēnesī;
  ▪ Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, uzņēmumam līdz 2020. gada 25. aprīlim jāiesniedz VID EDS dīkstāves pabalsta iesniegumu par laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam.

Vai mans uzņēmums var pretendēt uz papildu atbalstu (t.sk. uz dīkstāves pabalstu)?

 1. Uz dīkstāves pabalstu un nodokļu samaksas atlikšanai līdz 3 gadiem var pretendēt jebkuras nozares uzņēmums. Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz 3 gadiem var pieteikties visi krīzes skartie uzņēmumi:
  ▪ Kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30%;
  ▪ Kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20%, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • Uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 EUR;
  • Uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 EUR;
  • Ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 EUR.
 2. Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, uzņēmumam līdz 2020. gada 25. aprīlim jāiesniedz VID EDS dīkstāves pabalsta iesniegumu par laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam.
 3. Dīkstāves periods ir terminēts laika posms no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju.
 4. Dīkstāves pabalstu nav paredzēts izmaksāt tiem darba ņēmējiem, kurus nodarbina tādi Covid-19 krīzes skarto nozaru darba devēji:
  ▪ Kuri nav iesnieguši VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas;
  ▪ Kuriem uz 2020. gada 7. martu nodokļu parāds bijis lielāks nekā 150 EUR un kuriem nav piešķirti samaksas termiņa pagarinājumi vai nav noslēgtas vienošanās par labprātīgu nodokļu nomaksu;
  ▪ Kuri iepriekšējo 6 mēnešu periodā pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājuši mazāk nekā 200 EUR apmērā;
  ▪ Kuri ir izslēgti vai pēdējo 2 gadu laikā ir bijuši izslēgti no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra vai kuriem ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
  ▪ Kuriem lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
  ▪ Kuru saimnieciskās pamatdarbības veids (atbilstoši NACE 2. redakcijas klasifikācijai) uz 2020. gada 1. martu neatbilst VID rīcībā esošajam (paziņotajam) pamatdarbības veidam;
  ▪ Kuri nav norādījuši iesniegumā VID par dīkstāves pabalstu pamatojumu par darba ņēmēja dīkstāves iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko Covid-19 krīzes ietekmē radījis darba devējs;
  ▪ Kuriem VID, izvērtējot iesniegumu par dīkstāves pabalstu, konstatē, ka darba ņēmēja dīkstāves iestāšanās nav saistīta ar Covid-19 krīzes ietekmē radītajiem apstākļiem;
  ▪ Kuri uzsākuši darba tiesiskās attiecības ar konkrēto darba ņēmēju pēc 2020. gada 1. marta;
  ▪ Kuri ir valsts un pašvaldību budžeta finansēta institūcija vai to kontrolēts komersants;
  ▪ Kuru personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
  ▪ Kuriem iepriekšējo 3 gadu laikā un iesnieguma par dīkstāves pabalstu izvērtēšanas brīdī nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības rezultātā ir noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs t.sk. nokavējuma naudas un soda naudas, kuru kopējā summa pārsniedz 3% no
  darba devēja attiecīgā gada VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no darba devēju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas), bet izvērtēšanas brīdī – 3% no darba devēja iepriekšējā gada VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no darba devēju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
  ▪ Kuri, vai kuru valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz darba devēja nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 EUR, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 EUR.

Kādas ir papildu atbalsta iespējas, ja mans uzņēmums darbojas krīzes skartajā nozarē (t.i. atbilstoši publicētajam nozaru sarakstam)?

 1. Lai ievērotu ārkārtas situācijas prasību pēc distancēšanās, veiktas izmaiņas Komerclikumā, nosakot tiesības valdei dalībnieku sapulci sasaukt arī elektroniski un nosakot, ka dalībniekiem (t.sk. biedriem) ir tiesības tajā piedalīties un balsot, izmantojot elektroniskos līdzekļus.
 2. Lai palīdzētu uzņēmumam funkcionēt šajā periodā, iesakām arī:
  ▪ Pārskatīt uzņēmuma debitorus un lielāku uzmanību pievērst to maksāšanas disciplīnai;
  ▪ Izskatīt iespēju sniegt pakalpojumus/piegādāt preces, iepriekš saņemot (vismaz daļēju) priekšapmaksu, tādējādi pasargājot sevi no gadījuma, ka samaksa varētu arī netikt saņemta;
  ▪ Izvērtēt esošās izmaksas – kuras ir tās izmaksas, no kurām uzņēmums nevar atteikties; iespējams, ir kādas izmaksas, kuras šobrīd uz laiku var tikt samazinātas, atliekot kādu preču iegādi vai pakalpojumu saņemšanu.

 

2020. gada 3. aprīlī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība” šeit.

Dīkstāves pabalstam var pieteikties tādas fiziskas personas, kas reģistrējušās VID kā saimnieciskās darbības veicēji un ir veikušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā pašnodarbinātās personas vai autoratlīdzības saņēmēji. Tāpat dīkstāves pabalstam var pieteikties arī mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji. Abos gadījumos ir būtiski, ka pēc 2020. gada 14. marta šīs personas dīkstāves periodā nav guvušas ienākumus no saimnieciskās darbības. Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2020. gada 25. aprīlim iesniedz dīkstāves pabalsta iesniegumu par laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk – līdz nākamā mēneša 25. datumam.

Informācija par to kā pieteikties dīkstāves pabalstam, ja persona reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs un veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas: šeit

 

Iespējamais dīkstāves pabalsta apmērs ir šāds:

 1. Pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu režīmā (t.sk. autoratlīdzību saņēmējiem) – 75% apmērā no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta apmēra  pēdējos divos noslēgtajos ceturkšņos, bet ne vairāk kā 700 EUR mēnesī;
 2. Mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem – 50 % apmērā no mēneša vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem diviem noslēgtajiem ceturkšņiem, bet ne vairāk kā 700 EUR  par mēnesi.

 

Noderīga informācija:
▪ Aktualitātes Finanšu ministrijas mājaslapā: šeit;
▪ Aktualitātes VID mājaslapā: šeit;
▪ Aktualitātes Valsts kancelejas izstrādātajā mājaslapā: šeit