Visefektīvākais veids, kā vadīt, ir vadīt no iekšpuses.

 

Katram uzņēmumam ir savi attīstības mērķi un katram uzņēmējam ir sava vīzija, kā šos mērķus sasniegt. Mēs piedāvājam personalizētus instrumentus, ar kuru palīdzību izmērīt rezultātus un izvērtēt to atbilstību uzstādīto mērķu sasniegšanai.

 

Ņemot vērā Jūsu uzņēmuma specifiku, prasības un stratēģiskos mērķus, mēs piedāvājam sagatavot:

  • Atskaites par biznesa plāna izpildi, t.sk. uzņēmuma stiprajām un uzlabojamajām pusēm;
  • Atskaites par budžeta izpildi, t.sk. piedāvājam sagatavot budžeta plānus atbilstoši uzņēmuma mērķiem;
  • Naudas plūsmas atskaites;
  • Ziņojumus par finanšu pārskatiem;
  • Finanšu informācijas analīzi un skaidrojumu;
  • Indeksu analīzi;
  • Citas atskaites, kuras uzskatāt par nepieciešamām, lai izmērītu uzņēmuma finanšu rezultātus.

 

Numeri kā papildu pakalpojumu piedāvā finanšu audita un finanšu plānošanas pakalpojumus, kā arī dažādu atskaišu un citu grāmatvedības dokumentu tulkošanu angļu-latviešu vai latviešu-angļu valodā.