Ja vēlaties uzlabot organizāciju, ir jāuzlabo sevi, un organizācija tiek piesaistīta Jums.

 

Iekšējais audits ir kontroles mehānisms, kas palīdz uzņēmuma vadībai ne tikai izprast reālo finanšu situāciju, gūt pārliecību par uzņēmuma veiktspēju un novērst iespējamos riskus, bet arī palīdz uzņēmumam saglabāt klientu un kontrolējošo organizāciju uzticību. Neatkarīga eksperta vērtējums palīdzēs uzlabot Jūsu uzņēmuma sniegumu un noderēs kā līdzeklis risku vadības procesa nodrošināšanai.

 

Mēs piedāvājam:

  • Jūsu uzņēmuma finansiālā stāvokļa pārbaudi, nosakot jomas, kur ir nepieciešami uzlabojumi;
  • Darījumu ekonomisko atspoguļojumu un sanāciju;
  • Iesniegto deklarāciju pārbaudi un analīzi;
  • Debitoru un kreditoru saistību izvērtēšanu, definējot uzņēmējdarbības procesa uzlabojumus (t.sk. līdzekļu ietaupīšanu un izmaksu samazināšanu);
  • Dažādu investīciju plānu aprēķinu pārbaudi un analīzi;
  • Sadarbību SVID analīzē, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus, attīstītu un uzlabotu uzņēmuma darbību;
  • Jebkuras citas pārbaudes objektīvu finanšu datu iegūšanai.

 

Numeri kā papildu pakalpojumu piedāvā finanšu plānošanas, nodokļu konsultēšanas un vadības atskaišu sagatavošanas pakalpojumus, kā arī finanšu audita rezultātu un dažādu grāmatvedības dokumentu tulkošanu angļu-latviešu vai latviešu-angļu valodā.