Iekšējais audits ir kontroles mehānisms, kas palīdz uzņēmuma vadībai izprast reālo finanšu situāciju, gūt pārliecību par uzņēmuma veiktspēju, kā arī novērst iespējamos riskus.

Mēs piedāvājam:

  • jūsu uzņēmuma finansiālā stāvokļa pārbaudi,
  • debitoru un kreditoru saistību izvērtēšanu,
  • jebkuras citas pārbaudes objektīvu finanšu datu iegūšanai.